تبلیغات
مهندسان معدن دانشگاه ارومیه ورودی نود - معرفی وزیر صنایع ومعادن...
 
مهندسان معدن دانشگاه ارومیه ورودی نود
هرگز از سایه ها نترسید مفهوم سایه وجود نور در نزدیکی است
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : میلاد شیراوند
سه شنبه 29 فروردین 1391 :: نویسنده : فرشید میرشکاری
تحصیلات
دكترا – عضو هیات علمی دانشگاه
حوزه های تخصص : سیستمهای برنامه ریزی و كنترل ساخت و تولید، زنجیره تامین، داده كاوی، مدیریت دانش، طراحی ایجاد و طرح ریزی واحدهای صنعتی، مباحث مرتبط با تجارت
معرفی وزیرمدارك تحصیلی:
ـ دكترای مهندسی صنایع ـ برنامه‎ریزی‎ تولید (1375) از دانشگاهNSW استرالیا
ـ كارشناسی ارشد مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها (1368) از دانشگاه صنعتی امیركبیر
- كارشناسی مهندسی صنایع ـ تولید صنعتی (1365) از دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق :

الف ) مدیریت در سطح كلان
1- وزیر بازرگانی
2-  سرپرست وزارت صنایع و معادن
3-  معاون وزیر و رئیس كل سازمان توسعه تجارت ایران

ب) مدیریت در سطح میانی
- رئیس دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
- مدیر دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه علم و صنعت ایران
- مدیر تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
- مدیر گروه برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، دانشكده مهندسی صنایع
- عضو هیات مدیره شركت فرش ایران
- عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران
- عضو مجمع شركت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسلامی ایران
- مسوولیت اجلاسهای متعدد بین المللی و كمیسیون های مشترك اقتصادی با كشورهای مختلف جهان

ج) عضویت در تشكل ها
- عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
- عضو هیات مدیره و هیات موسس انجمن لجستیك ایران
- عضو هیات نمایندگان انجمن ارگانیك ایران
- عضو هیات موسس انجمن علمی تجارت الكترونیكی ایران
- عضو انجمن مهندسی صنایع ایران
- دبیر كل فراكسیون صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی
- رییس هیات عالی نظارت بر اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن
- رییس هیات عالی نظارت بر اصناف

د) مشاوره و مدیریت پروژه ها
- اجرای پروژه های متعدد صنعتی در بخش های خصوصی و دولتی
- مشاور مركز مطالعات و پژوهشهای لجستیكی
- مشاور سازمان ملی بهره وری ایران
- مشاور اداره لجستیك ستاد مشترك سپاه پاسداران
- مدیریت سامانه های حوزه تجارت (ثبتارش، یارانش، ... و مركز فناورش)

هـ) كتب تالیفی و ترجمه ای (12 عنوان)
- در زمینه مهندسی و مدیریت تولید (4 عنوان)
- در زمینه سیستمهای خبره و هوشمند (4 عنوان)
- در زمینه مدیریت تجارت خارجی و داخلی (4 عنوان)

و) مقالات منتشر شده
(به زبان فارسی و انگلیسی – بیش از 110 مورد) در حوزه های :
- مهندسی صنایع ، مدیریت تولید و سیستمهای تولیدی
- سیستمهای هوشمند خبره، شبكه عصبی
- مدیریت دانش
- تجارت الكترونیكی
- مدیریت حمل و نقل و لجستیك

ز) افتخارات و درجات كسب شده
- دریافت درجه دانشیاری در سال 1383
- دریافت درجه استاد تمامی در سال 1389
- پژوهشگر نمونه دانشگاه طی چند سال
- كسب درجه ممتازی در تالیف كتاب از جشنواره خوارزمی
- كسب بیش از 40 تقدیرنامه و لوح در دوره مدیریت كلان و میانی
موفقیت های مهم دوران مدیریت
- جهش صادرات غیرنفتی و بهبود نسبت واردات به صادرات
- مدیریت و كنترل بازار به ویژه در ایام خاص و نیز هدفمندی یارانه ها
- هدفمندی گندم، آرد و نان
- توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیكی
- واگذاری امور تنظیم بازار به اصناف
- تعامل فعال با تشكل ها و اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن در سطح ملی و استانی
- تشكیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف كننده
- مدیریت واردات و ایجاد تشكل های وارداتی
- نهضت سیلو سازی
- انجام بزرگترین خرید تضمینی كشور (گندم)
- نهضت كاهش قیمت تمام شده
- غلبه بر تحریم ها

مسئولیتها
سرپرست وزارت صنعت ، معدن و تجارت
وزیر بازرگانی (1388 تاكنون)
معاون وزیر بازرگانی و رییس كل سازمان توسعه تجارت ایران) 1384-1388)
رییس دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران ( 1381-1383)
مدیر دفتر برنامه ریزی درسی دانشگاه علم و صنعت ایران  ( 1379-1380)
عضو مجمع شركت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران (از سال1384 )
عضو هیات مدیره شركت فرش (از سال 1384(
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران (از سال 1384(
دبیركل فراكسیون صادرات غیرنفتی مجلس شورای اسلامی از سال (1388)
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ( از سال 1384)
عضو هیات مدیره و هیات موسس انجمن لجستیك ایران ( از سال 1383)
مشاور پروژه های متعدد صنعتی در بخشهای خصوصی و دولتی (‌از سال 1377)
مشاور مركز مطالعات و پژوهشهای لجستیكی (1382-1384)
مشاور سازمان ملی بهره‌وری ایران ( 1377-1380)
مشاور مدیریت تعمیرات و نگهداری، اداره لجستیك ستاد مشترك سپاه پاسداران (1363-1367)
عضو هیات علمی دانشكده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران ( از سال 1369)
عضو هیات نمایندگان انجمن ارگانیك ایران
مدیر تحصیلات تكمیلی دانشكده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران (1380-1381)
سرپرستی بیش از 5 هیات تجاری اعزامی از ایران به سایركشورها در زمان مدیریت بر سازمان توسعه تجارت ایران
مسوولیت بیش از 20 همایش و یا اجلاس كمیسیون مشترك با سایر كشورها در زمان مدیریت‌بر سازمان توسعه تجارت ایران

 
سوابق علمی و پژوهشی
تالیفات
• غضنفری مهدی، علیزاده سمیه، تیمور پور بابك-"داده كاوی و كشف دانش"- انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران- 1387
• غضنفری مهدی، فتح الله مهدی،-"نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تامین"- انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران- 1385
• غضنفری مهدی، رضایی محمود-"مقدمه ای بر نظریه مجموعه های فازی"- انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران- 1385
• غضنفری مهدی، اركات، جمال – "شبكه های عصبی (اصول و كاركردها) - انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران-
• مقالات منتشر شده
• نقش مدیریت دانش در پیشگیری از بیماری های شغلی- اولین كنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه ای- 1387
• همبستگی قابلیت های فرآیندی دانش با فرآیندهای مدیریت مشتری (مطالعه میدانی)- كنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی- 1387
• مدل جایگاه مدیریت دانش در نقشه استراتژی- سومین كنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیك- 1387
• همبستگی قابلیت های زیرساختی دانش و قابلیت های فرآیندی دانش مطالعه موردی(سازمان توسعه تجارت ایران)- پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات- 1387
• رویكرد شبكه عصبی به حل مسائل زمانبندی جریان كارگاهی- پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات- 1387
• ارزشیابی فناوری اطلاعات با رویكردی تلفیقی- نشریه بین المللی علوم مهندسی- 1387
• اولین كنفرانس -ANP رتبه بندی قواعد استخراج شده از داده كاوی به كمك تكنیك ملی داده كاوی ایران- 1386
• كشف 14 دانش كاربردی در زمینه صادرات فرش ایران- اولین كنفرانس ملی داده كاوی ایران- 1386
• دارایی دانش در سازمان ها- چهارمین كنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ارتباطات- 1386
• كارت امتیازی متوازن در مدیریت دانش دانشگاه- اولین كنفرانس مدیریت استراتژی با كارت امتیازی متوازن- 1386
• نقش مدیریت دانش در فرآیند شش سیگما- دومین كنگره بین المللی شش سیگما- 1386
• اولین -PLP روشی جدید برای محاسبه توزیع امكان متغیرهای فازی در یك مسئله كنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات- 1386
• ارائه مدل ارزیابی، انتخاب و تخصیص سفارشات به تامین كنندگان در سیستم مدیریت
• روابط تامین كنندگان یك واحد نمونه لجستیك- پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت- 1386
• بررسی و دسته بندی مدل های برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع در محیط فازی پنجمین كنفرانس بین المللی مدیریت- 1386
• استخراج الگوی حركتی كاربران وبگاه با استفاده از تكنیك خوشه بندی و ارائه ساختار ماشین پیشنهاد دهنده- پنجمین كنفرانس مهندسی صنایع- 1386
• در شركت قطارهای (SQA) توسعه و كاربرد سیستم تضمین كیفیت تامین كننده مسافری رجاء- 1386
• ارائه یك مدل تصمیم گیری برای برنامه ریزی توسعه صنعتی مناطق توسعه نیافته
• (مبتنی بر توانایی های مناطق و اصل تقسیم كار)- پنجمین كنفرانس بین المللی صنایع- 1386
• تجارب توسعه تجارت الكترونیكی در بنادر برتر كانتینری دنیا و ارائه مدل توسعه تجارت الكترونیكی برای بندر شهید رجایی- فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین- 1386
• پشتیبانی از نقشه برداری جریان ارزش در ایجاد تحول ناب با استفاده از ابزار شبیه سازی- مجله دانش و توسعه- 1386
• توسعه مدلی هیوریستیك جهت زمان بندی پروژه با محدودیت منابع در محیط فازی- فصلنامه علمی-داخلی ترویجی مدیریت- 1386
• طراحی استراتژیك زنجیره عرضه برای محصول جدید با استفاده از مدلسازی فازی-دومین كنفرانس ملی لجستیك و زنجیره تامین- 1385
• استفاده بهینه از منابع حمل و نقل بوسیله یك مدل تصمیم گیری چند هدفه فازی و الگوریتم ابتكاری- دومین كنفرانس ملی لجستیك و زنجیره تامین- 1385
• كنفرانس بین المللی -TRIZ ارایه متدولوژی فرآیندی پیش بینی تكنولوژی مبتنی بر استراتژی ها و تكنیكهای حل مسئله- 1385 دو بعدی با استفاده از شاخص درجه اطمینان فازی- نشریه بین MADM توسعه مدل المللی علوم مهندسی- 1385
• اولین همایش شركت -GC در طراحی نظام اجرایی شركت های SCM بكارگیری مفاهیم های پیمانكاری در ایران- 1384
• توسعه یك مدل چند هدفه فازی برای هموارسازی استفاده از تجهیزات حمل و نقل در سیستم های لجستیك- اولین كنفرانس ملی لجستیك و زنجیره تامین- 1384
• برای مراكز بازسازی- (CRP) توسعه یك مدل احتمالی برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت
• راهنمایی پایان نامه های دانشجویی
• زمان بندی كارگاه گروهی با در نظر گرفتن زمان های ورود و پردازش احتمالی-دكتری تخصصی- 1388
• مدل سازی جامع سیستم های تولید سلولی مجازی با در نظر گرفتن احتیاجاتنیروی انسانی- دكتری تخصصی- 1388
• توسعه مدلی برای تبیین جایگاه مدیریت دانش در نقشه استراتژی- كارشناسی ارشدیا دكتری حرفه ای- 1387
• مدلسازی دینامیك و سناریوسازی بازار بورس با استفاده از كشف روابط علت ومعلولی بین پارامترها به كمك داده كاوی- كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای-1387
• ارائه یك ابزار تركیبی هوشمند جهت كنترل یكپارچه فرآیند- دكتری تخصصی-1387
• كاربرد داده كاوی و نقشه ادارك فازی در طراحی سیستم های دینامیكی- دكتریتخصصی- 1387
• تخصیص منابع غیرقطعی در پروژه و تسطیح و موازنه آن ها با بهره گیری از منطقفازی- كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1386
• توسعه مدل ریاضی جهت برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع با پارامترهای فازی-كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1386
• خصوصی سازی تبلیغات الكترونیكی با استفاده از داده كاوی- كارشناسی ارشد یادكتری حرفه ای- 1385
• پیش بینی تقاضای انرژی با كمك روش های متاهیوریستیك- كارشناسی ارشد یادكتری حرفه ای- 1385
• بخش بندی مشتریان اینترنتی بر طبق ارزش مشتریان- كارشناسی ارشد یا دكتریحرفه ای- 1385
• توسعه مدلی برای ارزیابی رفتار مشتریان اینترنتی در ایران- كارشناسی ارشد یادكتری حرفه ای- 1385
• توسعه الگوی مدیریت دانش مركز رشد فناوری اطلاعات- كارشناسی ارشد یا دكتریحرفه ای- 1385
• طراحی سیستم مدیریت روابط تامین كنندگان با مطالعه موردی سازمان خرید سپاه-كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1385
• تحلیل تغییرات قیمت سهام در بازار بورس با استفاده از مدل های داده كاوی-كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1385
• طراحی زنجیره عرضه برای محصولات جدید- كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای-1385برای استفاده در فروشگاه های زنجیره ای- CRM
• ارزیابی مدل های مختلفكارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1385
• استخراج الگوها و نمایه های كاربران از سایت تطبیقی با استفاده از تكنیك هایخوشه بندی- كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1384در یكی از واحدهای زیر مجموعه شركت قطارهای مسافری رجاء- SQA
• كاربردكارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1384
• طراحی یك سیستم خبره فازی برای تصمیم گیری در مورد ارتقاء تامین كنندگانشركت های پیمانكاری عمومی- كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1384كارشناسی ارشد یا دكتری -TRIZ
• توسعه روش های پیش بینی تكنولوژی به وسیلهحرفه ای- 1384با استفاده از تكنیك FCM
• توسعه مدل های سیستم های دینامیكی فازی بوسیلههای داده كاوی- كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1384
• مدل سازی روابط میان ورودی ها و خروجی های یك سیستم بوسیله قواعد فازی وبهینه سازی آن- كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1384
• توسعه یك مدل ابتكاری تشكیل سلول تولیدی با استفاده از رویكرد فازی-كارشناسی ارشد یا دكتری حرفه ای- 1384
• طراحی مدل یكپارچه اطلاعات و عملیات امداد هوایی- كارشناسی ارشد یا دكتریحرفه ای- 1384

نوع مطلب : رشته ی معدن، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
بهترین و زیباترین کدهای جاوا اسکریپت به همراه آزمایش آن کد

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس